top of page

Mold Risk Assessment:

Environmental Compliance, Consulting, and Risk Assessment

Mold is a type of fungus that grows in damp environments. It can cause a variety of health issues, including respiratory problems, allergies, and infections.  Not all fungal spores are harmful to our health. 

The absence or presence of fungal spores may only be verified by sampling and analysis by a licensed technician and laboratory.

 

Fungal spore verification may only be confirmed with the assistance of a microscope.  Identification and classification of fungal spores may not be performed by sight.

If you suspect that you have mold in your home or business, it's important to get it tested as soon as possible. At US Environmental Testing, we offer all-inclusive fungal spore sampling services to identify source and concentration of fungal spored in the sample site.  With the result data set, a plan of action may be derived and used for:

1.  General Inspection: property discovery purposes

2.  Insurance Investigations:  Storm water or water pipe rupture, causing water infiltration.

3.  Real Estate transaction inspection.

4.  Remediation planning and Post-remediation Valuation (PRV).

4.  Litigation investigation / documentation

5.  OSHA Investigations: OSHA 300 (3) (6) injuries/illness claim investigation.  Upon conclusion of site assessment, US Environmental Testing will create a remedial plan of action to address any potential safety concerns on your site.  Aiming to ensure that your space is safe and healthy.

Plísně v nemovitostech

 

1. USEPA oznámila, že domácí vzduch může mít uvnitř 100krát více chemikálií než venku.

 

2. USEPA také uvedla, že dospělí a děti nyní tráví většinu času uvnitř (90 %).

 

3. CDC oznámilo, že 20+ milionů dospělých má astma, a Národní průzkum astmatu uvedl, že astma je nejčastějším chronickým onemocněním u dětí. Tato čísla se každoročně zvyšují, což naznačuje, že vnitřní prostředí hraje v tomto trendu svou roli.

 

4. Růst plísní se může vyskytovat v domácnosti a může být skryt za zdmi nebo pod koberci či podlahou.

 

5. Použití formaldehydu převládá v některých stavebních materiálech a koncentrace tohoto známého činidla způsobujícího rakovinu může být mnohonásobně vyšší než bezpečná úroveň.

WHAT TO DO ABOUT MOLD?

ČTYŘI TYPY KONTROLY PLÍSNĚ

1

GENERÁLNÍ PROHLÍDKA: DOMŮ/KANCELÁŘ 
NÁPRAVA

2

POJIŠTĚNÍ
SPOLEČNOSTI A NÁROKY (ŠKODY VODOU A PLÍSNĚ)

3

REALITNÍ TRANSAKCE

4

 LITIGACE A KLIENTI SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY / CITLIVOSTÍ NA PLÍSNĚ

HOW ARE FUNGAL SPORES IDENTIFIED?

JAK SE ROZPOZNÁVAJÍ SPORY HUB?

1.  Naměřené vzorky vzduchu jsou zachycovány z místa vzorku.
2.  Přímé vzorky mohou být odebírány pro analýzu proti vzorkům vzduchu.
3.  Technologie infračervené termografie se používá k
izolovat potenciální substráty bohaté na vlhkost v obydlí, které jsou pak dále analyzovány vlhkoměry a dále zkoumány inspektorem.

US Environmental Testing provides Florida Licensed Environmental Mold Assessments, Lead Risk Assessors (EPA Region 4 & 5), anRadon Detection Specialists.  Operating since 2015, our projects include work from all sectors. 

Some of our regular services include:

Radon:  compliance [radon] detection, real estate [initial, pre- and post- remediation]. 

Mold Assessment:  Post-water damage, our licensed mold assessors will visit your site and compose a detailed plan for damages including the need for remediation.  US Environmental Testing offers a mold free warranty!  Ask your representative for more information.

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. 

Double click to edit and add your own text.

bottom of page